LABORATOR

In cadrul firma SC DRUM CONSTRUCT SRL , cu sediul in Pericei , nr.60 F , jud Salaj,functioneaza un laborator grad II, autorizat de Iinspectoratul de Stat in Constructii , dotat cu aparatura pentru efectuarea incercarilor specifice pentru profilele autorizate :

1 . Materiale betoane si mortare (MBM );

2 . Agregate naturale cai ferate si drumuri (ANCFD) ,

3 . Materiale drumuri (MD ) ;

4 . Drumuri (D) ;

5 . Geotehnica si teren de fundare ( GTF ) .;

6 . Beton , beton armat , beton precmprimat (B BA BP ).

Autorizarea laboratorului de incercari , reprezinta o componenta a sistemului de calitate , prin care i se recunoaste in mod oficial acestuia competenta tehnica si ii da dreptul de a emite documente valabile si recunoscute potrivit domeniilor si competentelor legale stabilite .

Laboratorul autorizat grad II are competenta in domeniile autorizate , pentru incercari in vederea controlului si atestarii calitatii in construcii, pentru controlul interior , pentru controlul exterior de secunda parte si in anumite conditii pentru controlul exterior de terta parte .

In cadrul laboratorului nostru asigurarea calitatii este vazuta ca un sistem care genereaza construirea calitatii si garantii privind realizarea acesteia .Scopul principal al acestuia este de a obtine informatii asupra nivelului calitatii , a proceselor de executie , a produselor realizate , de a permite distributia operativa a acestor informatii factorilor interesati prin subsistemul feed-back si desigur , in baza acelorasi informatii de a evidentia productia necorespunzatoare si a lua masurile necesare de remediere .

Caliatea produselor joaca un rol decisiv in strategia evolutiei economice , definind in cel mai inalt grad eficienta si competitivitatea produselor .

Controlul calitatii efectuat in cadrul laboratorului nostru, este operativ , eficient , putin costisitor si contribuie permanent la imbunatatirea calitatii produselor , sesizand imediat deficientele care apar , astfel incat specialistii care conduc diverse procese tehnologice , pe baza datelor furnizate de laborator , sa poata lua imediat masuri corespunzatoare .

Laboratorul executa toate incercarile in conformitate cu standardele si normativele in vigoare , in anumite conditii bine determinate , pe probe reprezentative .

Pentru a raspunde sarcinilor ce ii revin , in cadrul laboratorului lucreaza personal de specialitate , calificat , care cunoaste aparatura si modul de functionare , precum si modul de efectuare a incercarilor, ceea ce duce la o interpretare corespunzatoare a rezultatelor , in asa fel incat rapoartele de incercari elaborate de laborator , interpretate cu competenta , sa constitue elemental de baza pentru luarea deciziei privind realizarea unor produse de calitate .

Aparatura utilizata in cadrul laboratorului nostru :